Wimix Automation

Automationskvalité sedan 2013, pau riktight

VI TROR PÅ KVALITÈT ISTÄLLET FÖR KVANTITET INOM INDUSTRIN

Med många år i bagaget och över 2000 projekt kan vi med säkerhet leverera lösningar till en rad olika industrier och områden.

ETT AXPLOCK INOM VILKA OMÅRDEN VI LEVERERAR

För att kunna leverera till en mängd olika industrier krävs många olika typer av erfarenheter. Nedan ser du några av dem vi har kompetens för.

FÖRSVARSVERKSAMHET

Ibland hittar man automation i de mest oväntade ställena, men inga utmaningar är svår nog för oss tack vare vår ett duktigt team med mångårig kompetens.

Även inom det marina har vi varit verksamma och levererat lösningar till en rad olika aktörer.

LIVsmedelindustri

Från agn till ax, från ax till process, från process till färdigt möjlpaket som hamnar i köket. Processen från jordbruket till att det hamnar i påsen är mångt fler steg än man tror oberoende vilken typ av produkt som ska produceras. Vi har varit med och levererat elskåp och styrning till de flesta typer av industrier som hanterar matproduktion.

LÄKEMEDELindustri

När precisionen kommer ner till mikronivåer hänger vi fortfarande med. Enorma krav och komplexitet som ofta överstiger det normala har vi tidigare levererat över hela Europa.

VAD SÄGER VÅRA KUNDER? 


WiMix Automation har levererat elskåp till våra luftrenings-anläggningar bl.a. till Tetra Pak och SSAB.

Mycket noggrannt och bra arbete både vad
gäller konstruktion och byggnation.

VD, Johan Hultén
Zeotech AB

Samarbetet med WiMix Automation präglas av hög kreativitet och kompetens. Det har gett oss många smarta lösningar både vad gäller delfunktioner och i vår standardiserings process för induktionsvärmare.

Leveranserna är snabba, felfria och alltid uppskattade av våra kunder som finns inom stora delar av den Svenska verkstadsindustrin.

Anders Widén, Projektledare & Kvalitetsansvarig,
MagComp AB

KONTAKTA OSS

Telefon

+46 733 243 514

Mail

info@wimixautomation.se

Adress

Järngatan 31
234 35 Lomma
Sweden