Kvalificerade tekniktjänster och helhetslösningar för industriell elautomation

Kvalitet alltid före kvantitet

Automation, eller automatisering, betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. Det sker genom olika tekniklösningar. Wimix Automation arbetar från behovsanalys till leverans, med hela eller delar av processen, och till en rad olika industrier och områden.

Från livsmedel och förpackning till process och maskiner har vi under många år ökat effektiviteten och förbättrat kvaliteten för våra kunder. Vi har levererat hållbara lösningar baserade på professionellt kunnande och den erfarenhet som över 2 000 projekt har gett oss. Alltid med spetskompetens, innovation, kvalitet och stort miljötänk. Välkommen till Wimix Automation.

Hårdvara, konstruktion och byggnation

CAD/eplan P8, dokumentation och CE

Automatikskåp och maskininstallation

För att maskiner skall kunna ticka, pysa och snurra behövs ett elsystem – det är det som är elautomation.

Wimix Automation är en trygg partner till en mängd olika industrier. Nedan några exempel på våra kunder.

Försvaret

Ibland hittar man automation på de mest oväntade ställen. Inga utmaningar är för svåra för Wimix Automation tack vare vårt duktiga team med mångårig kompetens. Vi är verksamma även inom det marina och levererar lösningar till en rad olika aktörer.

Livsmedel

Från agn till ax, från ax till process, från process till färdigt mjölpaket i ditt kök. Processen från åker till färdig produkt innebär många steg. Wimix Automation har levererat elskåp och styrning till de flesta typer av industrier som hanterar matproduktion.

Läkemedel

Wimix Automation har kompetens även då precisionen kommer ner till mikronivåer. Vi bygger styrskåp till alla typer av anläggningar. Läkemedelsindustrin har en komplexitet som ofta överstiger det normala och även här kan vi möta kundens krav.

Underhåll

Wimix Automation utför även service, reparationer och underhåll av kunders befintliga anläggningar. Att underhålla sin utrustning med bra service är viktigt för att undvika driftstopp och dyra reparationer. Bilden visar Hardeberga Stenbrotts stenkross där vi utfört arbete.

Våra kunder betyder allt

Konstruktion och produktutveckling

Vi anlitade Wimix Automation för en helt ny produkt som vi behövde utveckla. Vi fick stöd i att hitta nya lösningar, utveckla själva produkten och med konstruktion. Nu har vi en färdig produkt för relining-industrin. Tack till Wimix Automation som har en bred kompetens samlat under ett och samma tak.

Peter Larsson vd Peanta Iventions B AB
Luftrening och miljöteknik

WiMix Automation har levererat elskåp till våra luftreningsanläggningar på bl a Tetra Pak och SSAB. Då vårt uppdrag är att kostnadseffektivisera och miljö-optimera industrin samt hjälpa våra kunder att uppnå sina mål och krav för miljöarbetet är det viktigt för oss att anlita kompetenta och professionella underleverantörer

Johan Hultén
vd Zeotech AB
Kompetens och smarta lösningar

Samarbetet med WiMix Automation präglas av hög kreativitet och kompetens. Det har gett oss många smarta lösningar både vad gäller delfunktioner och i vår standardiseringsprocess för induktionsvärmare. Leveranserna är snabba, felfria och alltid uppskattade av våra kunder som finns inom stora delar av den svenska verkstadsindustrin.

Anders Widén,
projektledare & kvalitetsansvarig MagComp AB
Skräddarsytt automationsskåp

Vi på Plato Teknik har fått hjälp med  det här skåpet och dess innehåll av Wimix Automation. Vi säljer och installerar intelligenta och flexibla maskiner till kunder inom medicin-, livsmedel och polymerindustri - branscher som ställer högsta krav på produktsäkerhet. Det gör vi också och det får vi av Wimix.

Erick Norén
projektchef Plato Teknik AB